piszę o technologiach budowlanych, ciekawym wzornictwie, nowoczesnym wyglądzie mieszkań…

Czy możliwa jest budowa na działce rolnej? Jakie są sposoby zabudowy gruntów rolnych?

Budowa na działce rolnej jest możliwa. Przekształcenie gruntu rolnego w działkę budowlaną odbywa się w dwóch etapach. Etap pierwszy to dokonanie zmiany przeznaczenia gruntu poprzez zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Etap drugi, to wyłączenie gruntu z produkcji rolnej.

Comments are closed.