piszę o technologiach budowlanych, ciekawym wzornictwie, nowoczesnym wyglądzie mieszkań…

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece – nowelizacja

W dniu 7 sierpnia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r., poz. 830, dalej ?nowelizacja?). Nowelizacja dostosowała obowiązujące przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2012 r. (sygn. akt P 15/12, dalej ?Wyrok?). W Wyroku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 707, dalej ?ustawa o księgach wieczystych i hipotece) stanowiący, że ?hipoteka na części ułamkowej nieruchomości obciąża w tym samym zakresie części ułamkowe wszystkich nieruchomości utworzonych przez podział? jest niezgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

Comments are closed.