piszę o technologiach budowlanych, ciekawym wzornictwie, nowoczesnym wyglądzie mieszkań…

Decyzja o pozwoleniu na budowę: stwierdzenie nieważności

W dniu 29 listopada 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny (dalej “NSA”) wydał wyrok, w którym stwierdził, że nie można wywodzić negatywnych skutków społecznych, czy gospodarczych wynikających z decyzji o pozwoleniu na budowę (pozwalających na stwierdzenie nieważności takiej decyzji) z roszczenia wnioskodawcy, opartego na niewłaściwej jego zdaniem realizacji umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej zgodnie z pozwoleniem na budowę (sygn. akt II OSK 1690/10, dalej “wyrok”).

Comments are closed.