piszę o technologiach budowlanych, ciekawym wzornictwie, nowoczesnym wyglądzie mieszkań…

Nabywanie nieruchomości rolnych i leśnych przez cudzoziemców

Nabywanie nieruchomości rolnych i leśnych przez cudzoziemców (osoby nie będące polskimi obywatelami oraz osoby prawne mające siedzibę poza granicami RP) jest obwarowane pewnymi ograniczeniami. Co do zasady bowiem, nabycie gruntów rolnych lub leśnych przez cudzoziemca poprzedzone być musi uzyskaniem stosownego zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Jest to wymóg o tyle istotny, iż jego niedochowanie skutkuje nieważnością dokonanej czynności nabycia danej nieruchomości rolnej lub leśnej.

Comments are closed.