piszę o technologiach budowlanych, ciekawym wzornictwie, nowoczesnym wyglądzie mieszkań…

Nieruchomości rolne Skarbu Państwa: ustawa do zmiany?

Celem nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa było wsparcie rozwoju rodzinnych gospodarstw rolnych oraz aktywizacja bezrobotnych na wsi. Tymczasem, jak stwierdzono podczas konferencji „Z gruntu zła ustawa – Państwo zabiera ziemię towarowym dzierzawcom rolnym”, przepisy mówiące o wyłączeniu 30% powierzchni gruntów z dzierżawionych od Skarbu Państwa nieruchomości istotnie godzą w rozwój konkurencyjności polskiego rolnictwa. Szanse na zakup wyłączonych gruntów przez rolników indywidualnych są niewielkie. Natomiast płynność finansowa dotychczasowych dzierżawców będzie istotnie zagrożona. Konsekwencją będzie wzrost bezrobocia, a w dłuższej perspektywie także wzrost cen żywności, który odczuje całe społeczeństwo – podaje Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.