piszę o technologiach budowlanych, ciekawym wzornictwie, nowoczesnym wyglądzie mieszkań…

Użytkowanie wieczyste a prawo własności

Do polskiego prawa cywilnego użytkowanie wieczyste zostało wprowadzone ustawą z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach, aktualnie reguluje je tytuł II księgi drugiej kodeksu cywilnego.