piszę o technologiach budowlanych, ciekawym wzornictwie, nowoczesnym wyglądzie mieszkań…

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Prawo użytkowania wieczystego to prawo pośrednie pomiędzy prawem własności a prawami rzeczowymi ograniczonymi. Polega ono na korzystaniu przez użytkownika wieczystego z nieruchomości gruntowej, będącej własnością Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków przez czas określony 99 lat (wyjątkowo krócej, lecz nie mniej niż 40 lat).