piszę o technologiach budowlanych, ciekawym wzornictwie, nowoczesnym wyglądzie mieszkań…

Najem mieszkania a długi spadkowe

Ogólne reguły dziedziczenia możemy odnaleźć w księdze IV Kodeksu Cywilnego (dalej k.c.) – Spadki. Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 922 k.c. prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Może to być w zależności od rodzaju dziedziczenia: rodzina zmarłego w odpowiedniej kolejności np. żona, dzieci, ale także w ich braku rodzeństwo, rodzi [możesz dowiedzieć się więcej]