piszę o technologiach budowlanych, ciekawym wzornictwie, nowoczesnym wyglądzie mieszkań…

Woda z przydomowych oczyszczalni ścieków

O problemie wykorzystania wody oczyszczone w przydomowych oczyszczalniach ścieków sporo się pisze i mów. Ta kwestia wywołuje też wiele kontrowersji, ponieważ w różnych źródłach można znaleźć różne, nieraz sprzeczne ze sobą informacje.

Zaczynając od początku ? woda wpływająca do przydomowych oczyszczalni ścieków to tzw. woda czarna. Jest ona zanieczyszczona kałem ? to najwyższy stopień zanieczyszczenia ? dlatego nie może być wykorzystywana do żadnych celów w gospodarstwie domowym. W przydomowych oczyszczalniach woda poddawana jest procesom oczyszczania, w wyniku których usuwanych jest nawet do 98% zanieczyszczeń. Jest to na tyle dużo, że woda oczyszczona w przydomowych oczyszczalniach może być odprowadzana do środowiska bez ryzyka skażenia. Wodę odprowadza się najczęściej do gruntu rozprowadzając ją przy użyciu specjalnego systemu drenaży. W przypadku oczyszczalni biologicznych w grę bardzo często wchodzi także odprowadzanie oczyszczonych ścieków do pobliskich zbiorników wodnych takich jak rzeki czy rowy melioracyjne.
Odprowadzanie wody do gruntu i wykorzystywanie jej tym samym do nawadniania ogrodu […]