piszę o technologiach budowlanych, ciekawym wzornictwie, nowoczesnym wyglądzie mieszkań…

Powstaną oczyszczalnie nad Rospudą

Kolejne fundusze zostały przekazane na budowę i modernizację oczyszczalni w województwie Podlaskim. Nad Rospudą powstanie 95 nowych przydomowych oczyszczalni ścieków, zmodernizowana zostanie także znajdująca się w Dowspudzie gminna oczyszczalnia ścieków. Pieniądze na budowę i modernizację ? 5 mln zł – pochodzą z funduszu programu ochrony doliny rzeki Rospudy.

Ciekawostką jest, że jest to pierwszy tego typu kompleksowy program ochrony zlewni rzeki, wdrażany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W ramach funduszu dokonane zostaną też dodatkowe prace modernizacyjne, budowę wodociągów i kanalizacji. W znajdujących się w województwie Podlaskim gminach powstanie łącznie 200 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz kilkadziesiąt km sieci wodociągowej. W regionach, do których doprowadzenie kanalizacji jest nieopłacalne (np. ze względu na zbyt rozproszoną zabudowę), powstaną nowe przydomowe oczyszczalnie ścieków.