piszę o technologiach budowlanych, ciekawym wzornictwie, nowoczesnym wyglądzie mieszkań…

22 kwietnia 2011Daily Archives

Rodzaje zanieczyszczeń wody

Dziś garść wiedzy dla teoretyków ? kilka słów o rodzajach zanieczyszczeń. Ogólną klasyfikacją zanieczyszczeń jest podział na zanieczyszczenia naturalne i sztuczne. Naturalne to te pochodzące z występujących w przyrodzie domieszek zawartych w wodach powierzchniowych i podziemnych. Takim rodzajem zanieczyszczeń jest np. zanieczyszczenie humusem, zasolenie, zanieczyszczenie związkami żelaza. Zanieczy [możesz dowiedzieć się więcej]