piszę o technologiach budowlanych, ciekawym wzornictwie, nowoczesnym wyglądzie mieszkań…

Przeszkody w ubieganiu się o dofinansowanie

Na jakie przeszkody może natrafić inwestor ubiegający się o finansowe wsparcie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków z funduszy europejskich? Jak się okazuje, częstą przyczyną braku dofinansowania jest złe przygotowanie i zaplanowanie całego przedsięwzięcia. Zawsze warto dobrze określić wielkość finansową projektu i dowiedzieć się, jakie dokumenty aplikacyjne złożyć.

Przedsięwzięcia ubiegające się o dofinansowanie są oceniane w skali od 1 do 4. 1 to przedsięwzięcia mogące znacząco wpływać na środowisko, 4 ? pozostające bez wpływu na nie.
Myśląc o ubieganiu się o dotacje, należy pamiętać, że wnioskodawca musi zagwarantować wkład własny do projektu.
Po złożeniu wniosku niedozwolone jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian w zakresie rzeczowym projektu. Wnioskodawca może wprowadzać zmiany jedynie w przypadku tzw. uwag po ocenie formalnej lub merytorycznej i to tylko w zakresie tych uwag.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *