piszę o technologiach budowlanych, ciekawym wzornictwie, nowoczesnym wyglądzie mieszkań…

Dotacje na oczyszczalnie

Informacja nie jest już nowa, ale z pewnością aktualna i warta wspomnienia. Jakiś czas temu w prasie poajwiły się nowe informacje na temat możliwości przyznawania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Zmiany zaszły w regulującej tę kwestię ustawie Prawo ochrony środowiska, obowiązują od początku tego roku.
Od 2011 roku gminy mogą udzielać dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. O pieniądze mogą starać się m.in. właściciele domów jednorodzinnych i wspólnoty mieszkaniowe.

W myśl nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska tego typu przedsięwzięcia mogą zostać dofinansowane z budżetu gminy lub powiatu na zasadzie dotacji celowej. Będzie ona przyznawana: osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym, przedsiębiorcom oraz gminnym lub powiatowym osobom prawnym.
Zgodnie z przyjętym przez parlament i zaakceptowanym przez prezydenta rozwiązaniem, wszelkie dotacje są udzielane jedynie ze środków związanych z opłatami i karami środowiskowymi, które trafią do budżetów gmin i powiatów po 1 stycznia 2011 r.
Źródło informacji: www.samorzad.pap.pl