piszę o technologiach budowlanych, ciekawym wzornictwie, nowoczesnym wyglądzie mieszkań…

14 stycznia 2011Daily Archives

Jakie złoże biologiczne wybrać?

Złoże biologiczne jest powierzchnią, na której gromadzą się mikroorganizmy oczyszczające ścieki. Funkcję złoża mogą pełnić kamienie, plastikowe kształtki lub włókna tekstylne. Mikroorganizmy osiadając na złożu tworzą błonę biologiczną, która wraz z upływem czasu przyrasta. Nadmierny przyrost może powodować spadek efektywności oczyszczania, ponieważ tlen nie dociera do głębszych wars [możesz dowiedzieć się więcej]