piszę o technologiach budowlanych, ciekawym wzornictwie, nowoczesnym wyglądzie mieszkań…

Towarzystwa Budownictwa SpoTag Archives

RPO chce zmian w zwolnieniu od PIT wydatków na cele mieszkaniowe

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uwzględniają w katalogu wydatków na cele mieszkaniowe kwot wniesionych do spółdzielni jako wkład mieszkaniowy w związku z nabyciem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Rzecznik Praw Obywatelskich chce zmiany przepisów w t [możesz dowiedzieć się więcej]

Jak działa TBS?

Przybywa w kraju mieszkań budowanych lub nabywanych przez Towarzystwa Budownictwa Społecznego (popularnie nazywane TBS-ami). Dlatego dziś stanowią jed … [możesz dowiedzieć się więcej]