piszę o technologiach budowlanych, ciekawym wzornictwie, nowoczesnym wyglądzie mieszkań…

NBPTag Archives

Rynek nieruchomości mieszkaniowych I kw. 2012

Opublikowana przez NBP „Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w I kwartale 2012 r.” zwraca uwagę na narastające ryzyko nadpodaży generowanej przez firmy deweloperskie. Autorzy opracowania uważają, że zjawisko to może przyspieszyć korektę cen i postawić sektor budowlany przed problemami. [możesz dowiedzieć się więcej]

Rynek nieruchomości mieszkaniowych IV kw. 2011

Opublikowana przez NBP „Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w IV kwartale 2011 r.” potwierdza utrzymywanie się tendencji obserwowanych w poprzednich kwartałach. Autorzy opracowania określają je „procesy dochodzenia do nowego poziomu równowagi długookresowej”. [możesz dowiedzieć się więcej]