piszę o technologiach budowlanych, ciekawym wzornictwie, nowoczesnym wyglądzie mieszkań…

ANRTag Archives

Ceny ziemi rolnej w I kw. 2015 r.

W I kwartale 2015 r. ANR sprzedała ponad 20 tys. ha gruntów rolnych. Ich średnia cena była o 58 zł wyższa niż w kwartale wcześniejszym i wyniosła 28 3 … [możesz dowiedzieć się więcej]

Ceny ziemi rolnej w II kw. 2014

Ceny gruntów zbywanych przez ANR rosną bez ustanku już od 2004 roku czyli od wejścia Polski do Unii Europejskiej. W okresie kwiecień-czerwiec 2014 roku znowu nie zaskoczyły ? za 1 hektar płacono średnio 23 589 złotych, co w ujęciu kwartalnym oznacza wprawdzie niewielki spadek, ale w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego – ponad 10-procentowy wzrost. [możesz dowiedzieć się więcej] [możesz dowiedzieć się więcej]

Ceny ziemi rolnej w I kw. 2014

W pierwszym kwartale bieżącego roku ceny gruntów sprzedawanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych znowu wzrosły ? za 1 hektar płacono średnio 24 166 złotych, tj. o 28 procent więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Taka sytuacja nie powinna jednak dziwić – ceny gruntów sprzedawanych przez ANR rosną bez ustanku już od dekady. [możesz dowiedzieć się więcej] [możesz dowiedzieć się więcej]

Ceny ziemi rolnej w I kw. 2013

Według najnowszych danych ANR średnia cena gruntów rolnych w I kwartale 2013 r. wyniosła 18 835 zł za 1 ha i była wyższa od uzyskanej w I kwartale 2012 r. o 1444 zł, czyli o 8,3%. Natomiast w porównaniu do IV kw. 2012 r. nastąpił spadek średniej ceny o 1399 zł, czyli o 6,9%. [możesz dowiedzieć się więcej]

Ceny ziemi rolnej w III kw. 2012

Według najnowszych danych średnia cena gruntów rolnych w III kwartale 2012 r. sprzedawanych przez ANR wyniosła 20 557 zł za 1 ha i była wyższa o 2 055 zł niż w II kw. br. (wzrost o 11%) i o 3 166 zł niż w I kw. br. (wzrost o 18%). Natomiast porównując III kwartał 2012 r. do III kwartału 2011 r. cena jest wyższa o 3 443 zł, czyli o 20%. Tak istotny wzrost przeciętnej ceny ma związek m.in. z realiz [możesz dowiedzieć się więcej]

Ceny ziemi rolnej w II kw. 2012

Według najnowszych danych ANR średnia cena gruntów w II kwartale 2012 r. wyniosła 18 502 zł za 1 ha i była wyższa o 1111 zł niż w I kw. br., czyli o 6,4%. Natomiast porównując II kwartał 2012 r. do II kwartału 2011 r. cena jest wyższa o 1781 zł, czyli o 10,7%. [możesz dowiedzieć się więcej] [możesz dowiedzieć się więcej]

ANR: sprzedaż gruntów I-VI 2012

W I półroczu br. Agencja Nieruchomości Rolnych sprzedała łącznie ponad 62,2 tys. ha, czyli o 22% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Najwięcej gruntów sprzedały oddziały terenowe Agencji we Wrocławiu – 6344 ha, Opolu – 6213 ha i Gdańsku – 6050 ha. [możesz dowiedzieć się więcej]

ANR: grunty inwestycyjne w 2011r.

W 2011 r. Agencja Nieruchomości Rolnych sprzedała prawie 1 250 ha gruntów nierolnych o łącznej wartości niemal 245,5 mln zł. Średnia cena 1 ha wyniosła ponad 213 tys. zł. [możesz dowiedzieć się więcej]