piszę o technologiach budowlanych, ciekawym wzornictwie, nowoczesnym wyglądzie mieszkań…

Farmy wiatrowe powstaną na podstawie planów miejscowych?

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nakłada na planujących budowę farm wiatrowych obowiązek ujęcia inwestycji w…
[możesz dowiedzieć się więcej]

Comments are closed.