piszę o technologiach budowlanych, ciekawym wzornictwie, nowoczesnym wyglądzie mieszkań…

Dostawa energii: kiedy możliwe wstrzymanie?

Zasadą jest, że każdy podmiot, który posiada przyłącze do sieci elektrycznej lub ciepłowniczej oraz zawarł umowę o sprzedaży i umowę o świadczenie usług przesyłu lub dystrybucji energii jest uprawniony do dokonywania na jego rzecz dostaw energii w sposób ciągły i niezawodny (z zastrzeżeniem sezonowości dostaw ciepła w odniesieniu do większości odbiorców).
[możesz dowiedzieć się więcej]

Comments are closed.