piszę o technologiach budowlanych, ciekawym wzornictwie, nowoczesnym wyglądzie mieszkań…

Eksmisja lokatora do pomieszczenia tymczasowego

Trudno jest pogodzić dwa, co do zasady przeciwstawne interesy: lokatorów, którzy nie mają tytułu prawnego do zajmowanego pomieszczenia, oraz interesy właścicieli lokali, którzy mając tytuł prawny do lokalu, nie mogą wyegzekwować orzeczonej przez sąd eksmisji i korzystać z lokali będących ich własnością.