piszę o technologiach budowlanych, ciekawym wzornictwie, nowoczesnym wyglądzie mieszkań…

Czym jest najem okazjonalny?

Najem okazjonalny to umowa, na podstawie której osoba fizyczna oddaje do odpłatnego korzystania innej osobie fizycznej lub kilku takim osobom, lokal mieszkalny na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 10 lat.

Comments are closed.