piszę o technologiach budowlanych, ciekawym wzornictwie, nowoczesnym wyglądzie mieszkań…

Rodzaje zanieczyszczeń wody

Dziś garść wiedzy dla teoretyków ? kilka słów o rodzajach zanieczyszczeń.
Ogólną klasyfikacją zanieczyszczeń jest podział na zanieczyszczenia naturalne i sztuczne. Naturalne to te pochodzące z występujących w przyrodzie domieszek zawartych w wodach powierzchniowych i podziemnych. Takim rodzajem zanieczyszczeń jest np. zanieczyszczenie humusem, zasolenie, zanieczyszczenie związkami żelaza. Zanieczyszczenia związane z działalnością człowieka zaliczane są do sztucznych. Pochodzą one głównie ze ścieków, ale także z gruntowych spływów z terenów rolniczych i przemysłowych.
Zanieczyszczenia sztuczne klasyfikuje się dalej i dzieli już bardziej szczegółowo na biologiczne i chemiczne. Biologiczne są związane z obecnością drobnoustrojów ? bakterii, grzybów, glonów, chemiczne wiążą się ze zmianą składu chemicznego i odczynu wody. Wśród głównych zanieczyszczeń chemicznych znajdują się:

detergenty
środki ochrony roślin
cyjanki
węglowodory aromatyczne
związki metali ciężkich
benzyna, naft, olej itp.
fenole.

Kolejny podział zanieczyszczeń związany jest z ich pochodzeniem. Wyróżniamy tu zanieczyszczenia komunalne, czyli ścieki miejskie oraz przemysłowe ? docierające do środowiska przez ścieki przemysłowe lub np. kwaśne deszcze.