piszę o technologiach budowlanych, ciekawym wzornictwie, nowoczesnym wyglądzie mieszkań…

Kolejne dofinansowane oczyszczalnie

W mediach pojawiły się informacje o kolejnym projekcie dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków. Tym razem dodatkowe pieniądze otrzymają mieszkańcy jednej z dolnośląskich gmin Pielgrzymka. Dotacja zostanie przyznana osobom fizycznym na dofinansowanie kosztów związanych z zakupem i montażem przydomowej oczyszczalni.

Dodatkowymi założeniami projektu są:

jeśli nieruchomość znajduje się we współwłasności, wymagana jest zgoda wszystkich właścicieli na posiadanie oczyszczalni
jeśli przydomowa oczyszczalnia ma być podłączona do więcej niż jednego budynku, o dofinansowanie może ubiegać się tylko 1 osoba.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, które wybudowały oczyszczalnię o przepustowości do 7,5 m3/d i będą ją wykorzystywać przez okres min. 5 lat lub zmienili sposób odprowadzania ścieków przez likwidację szamba.
Kwota dofinansowania zadania wynosi 50% kosztu zakupu przydomowej oczyszczalni ścieków, jednak nie więcej niż 3 000 zł dla oczyszczalni ścieków z drenażem i nie więcej niż 4 000 zł dla oczyszczalni biologicznych.