piszę o technologiach budowlanych, ciekawym wzornictwie, nowoczesnym wyglądzie mieszkań…

Jakie złoże biologiczne wybrać?

Złoże biologiczne jest powierzchnią, na której gromadzą się mikroorganizmy oczyszczające ścieki. Funkcję złoża mogą pełnić kamienie, plastikowe kształtki lub włókna tekstylne. Mikroorganizmy osiadając na złożu tworzą błonę biologiczną, która wraz z upływem czasu przyrasta. Nadmierny przyrost może powodować spadek efektywności oczyszczania, ponieważ tlen nie dociera do głębszych warstw błony biologicznej. Aby temu zapobiec należy co jakiś przepłukiwać złoże.

Niektóre typy przydomowych oczyszczalni ścieków zawierają ruchome złoże biologiczne. Dzięki ruchowi koła i opływającym je strumieniu powietrza zarastanie złoża jest utrudnione, czy nawet całkowicie uniemożliwione. Dzięki temu złoże ulega samoistnemu oczyszczaniu i regeneracji, a na jego powierzchni pozostaje jedynie aktywna biologicznie warstwa mikroorganizmów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *