piszę o technologiach budowlanych, ciekawym wzornictwie, nowoczesnym wyglądzie mieszkań…

styczeń 2011Monthly Archives

Dotacje na oczyszczalnie

Informacja nie jest już nowa, ale z pewnością aktualna i warta wspomnienia. Jakiś czas temu w prasie poajwiły się nowe informacje na temat możliwości przyznawania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Zmiany zaszły w regulującej tę kwestię ustawie Prawo ochrony środowiska, obowiązują od początku tego roku. Od 2011 roku gminy mogą udzielać dotacji na budowę przydomowych oczyszcza [możesz dowiedzieć się więcej]

Jakie złoże biologiczne wybrać?

Złoże biologiczne jest powierzchnią, na której gromadzą się mikroorganizmy oczyszczające ścieki. Funkcję złoża mogą pełnić kamienie, plastikowe kształtki lub włókna tekstylne. Mikroorganizmy osiadając na złożu tworzą błonę biologiczną, która wraz z upływem czasu przyrasta. Nadmierny przyrost może powodować spadek efektywności oczyszczania, ponieważ tlen nie dociera do głębszych wars [możesz dowiedzieć się więcej]